Microsoft Office Word 2007

Posted: 03/07/2010 in Uncategorized

Microsoft Office Word 2007

Advertisements
ความเห็น
 1. ด.ญ. ธมลวรรณ สินธิพงษ์ พูดว่า:

  ขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

 2. ด.ญ. สาริศา รุ่งเรือง พูดว่า:

  ได้รู้เกี่ยวกับเรื่อง Microsoft ต่างๆ

 3. poo พูดว่า:

  ดีๆ

 4. ขอบคุณค่ะที่ให้พวกหนูเข้าใช้
  สามารถนำมาทำงานเกียวกับการประกอบอาชีพ

 5. ได้ความรู้มากมายจริงๆค่ะ 55555555+

 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านต่างๆและอีกหลายเรื่องที่นำไปใช้กับในการเรียนได้ด้วยค่ะ

 7. เด็กชาย ธานี ปิติแก้ว พูดว่า:

  ในการใช้ความรู้ในครั้งนี้และได้รับรู้ถึงสิ่งใหม่ๆในนี้และจะใช้ความรู้ในเรื้องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในวันข้างหน้าและ ครั้งต่อๆไป

 8. นาย จตุรพล ทองศิริ พูดว่า:

  ได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการใช้Microsoft-office-word-2007ต่างๆแล้วจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์ต่างๆ

 9. เด็กชายจตุพล สารทอง พูดว่า:

  ได้รู้วิธีการใช้Microsoft Office Word 2007 อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการใช้ Microsoft Office Word 2007 และจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างถูกหลัก

 10. เด็กชายเรวัติ นันติ พูดว่า:

  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้Microsoftofficeword2007แล้วจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์ต่างๆ

 11. ด.ญ.เมธินีย์ ป๊อกแก้ว พูดว่า:

  ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และได้รู้วิธีการใช้งานอย่างถูกวิธีนำไปใช้ประกอบการเรียนได้

 12. ด.ช.สุภัทร คำหอม พูดว่า:

  ได้รู้เรื่องของMicrosoft office Word 2007และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและทำให้มีความรู้ทางด้านเท็กนิค

 13. เด็กหญิงนิธิพร พูลอุดม พูดว่า:

  ได้รู้ว่าการใช้ Microsoft Office Word 2007อย่างถูกวิธีหรือถูกต้องตามโปรเเกรมที่ใช้ในการปฎิบัติในชีวิตประจำวัน

 14. ด.ญ. จิริยา จารี พูดว่า:

  ได้รู้วิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายอย่างที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคอมพิวเตอร์เรื่อง Microsoft Office Word 2007 แล้วโปรแกรมนี้จะสามารถนำไปใช้ในชีวิดประจำวันเราได้

 15. เด็กหญิงเจนจิรา หล้าดี พูดว่า:

  อ่านแล้วทำให้รู้เรื่องMicrosoft Office Word 2007และสามารถนำไปใช้ในการเรียนและใช้ในชีวิตประจำวัน

 16. เด็กชายเจษฎา ละไม พูดว่า:

  ได้เรียนรู้เรื่องวิธีการใช้microsoft office word 2007 อย่างถูกต้องและจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกหลักถูกวิธีเวลาทำรายงานได้ถูกต้อง

 17. เด็กชายวุฒิชัย จันทร์ชื่น พูดว่า:

  ได้รับความรู้เกี่ยวกับ microsoftofficeword2007 และใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์ต่างๆ

 18. เด็กชายณัฐวุฒิ มูลหล้า พูดว่า:

  นำไปใช้เขียน จดหมาย และ เขียนรายงาน และประโยชน์ได้หลายๆเรื่อง
  ของMicrosoft Office Word 2007

 19. เด็กหญิงจีรพร เจริญ พูดว่า:

  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม microsoft-office-word-2007
  ได้ถูกต้อง

 20. เด็กหญิงบุญพิทักษ์ นันติ พูดว่า:

  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมmicrosoft-office-word-2007และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้อย่างถูกวิธิและถูกหลักวิธีการ

 21. เด็กชายศราวุธ ใหญ่พงษ์ พูดว่า:

  ได้รับรู้กับการเข้าโปรแกรมMicrosoft-Office-wordและยังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยและยังให้น้องๆในรุ่นหลังได้ดูอีกด้วย

 22. ด.ช.พงศ์พัฒน์ อมะโน พูดว่า:

  ได้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น

 23. เด็กหญิงพวงผกา ถานา พูดว่า:

  ทำให้ได้ความรู้ต่างต่างมากมายหลายเรื่องจากโปรแกรมMicrosoft-office-word-2007และใช้ในชีวิตประจำวันและยังประกอบอาชีพได้

 24. เด็กชายเฉลิมพล ชุมภู พูดว่า:

  ได้ความรู้จากหลายหลายเรื่องราวแล้วนำไปใช้ได้ต่อไปเลยเลย

 25. เด็กหญิงรัชฎาภร หน่อแก้ว พูดว่า:

  ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้microsoft-office-word-2007อย่างถูกต้อง และยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 26. เด็กชายสรรพสิทธ์ ธุระการ พูดว่า:

  การที่เราใด้ศึกษาเรื่องนี้ทำให้เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 27. ด.ช. หริรักษ์ สุยะ พูดว่า:

  ได้เรียนรู้เกียวกับmicrosoft-office-word-2007/อย่างถูกต้องและนำไปใช้ไนชีวิตประจำวัน

 28. เด็กหญิงอนุสรา ทนงกิจ พูดว่า:

  ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้microsoft-office-word-2007อย่างถูกต้องเเละเหมาะสมต่อไปและยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 29. นายจตุรพรรณ ทองศิริ พูดว่า:

  สามารถนำมาทำงานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่เราอยากทำได้

 30. เด็กหญิง วิการดา วงค์จันทร์ พูดว่า:

  ได้รับความรู้เกื่ยวกับmicrosoft-office-word-2007และจะนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 31. เด็กชายจเร ทิศอุดร พูดว่า:

  สามารถนำไปใช้ในการศึกษาเรียนรู้และในชีวิตประจำวัน… ^_^
  เเละใช่ในการสอนน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ เป็นต้น

 32. เด็กหญิง มินทกานต์ บุญตั้ง พูดว่า:

  ได้เรียนรู้และรับรู้ถึงการใช้microsoft-office-word-2007ในการใช้ความรุ้ในครั้งนี้และได้รับรู้ถึงสิ่งใหม่ๆในmicrosoft-office-word-2007ครั้งนี้และจะใช้ความรู้ในเรื้องน้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในวันข้างหน้าและ ครั้งต่อๆไป

 33. เด็กชายภูธวัฒน์ อภัย พูดว่า:

  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโปแกรม microsoft-office-word-2007 แล้วได้นำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนได้

 34. นายเชาวลิต บุญรัตน์ พูดว่า:

  ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานทุกๆอย่างในwordและจะสามารถนำไปใช้ทำงานที่เราอยากจะทำได้อย่างเรียบง่ายขึ้น

 35. ด.ช.ภานุพงค์ เรือนมณี พูดว่า:

  สามารถเรียนรู้เกียวกับการเข้าใช้โปรแกรมMicrosoft-office-word-2007ได้ดีและเข้าใช้อย่างถูกวิธี

 36. นางสาว สุพิชญา ทองเย็น พูดว่า:

  ได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการใช้Microsoft-office-word-2007ต่างๆแล้วจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์ต่างๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s