PERSONALIZING YOUR PC

Posted: 12/07/2011 in หน้าแรก

บทเรียน Windows 7 บทที่ 3 เรื่อง PERSONALIZING YOUR PC
ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล
1. สำนักงานไมโครซอฟท์ในประเทศไทย
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s