ถึง เด็ก ๆ ทุกคน
พ่อ แม่ ครู อาจารย์ พี่ ๆ น้อง ๆ ญาติ ๆ ทุกคน เฝ้าหวังไว้กับตัวเด็ก ๆ ทุกคนให้เป็น คนดี ของสังคมตลอดกาล.
Advertisements

คู่มือการใช้โปรแกรม Scratch

คู่มือการใช้งาน Marvin

คู่มือการขอรหัสและโปรแกรม Marvin

คู่มือการสร้าง Ning

Windows7

Posted: 03/07/2010 in Uncategorized

Windows7

Microsoft Office PowerPoint 2007

Microsoft Office Excel 2007